2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie