Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie przy ul. Konopnickiej 6

 
2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie