Komunikat w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, że do odwołania:

 

Próbki kału do badania przyjmowane są w dniach : poniedziałki, wtorki , środy od godziny 8:00- 10:30.

Wyniki badania kału wydawane są w dniach: poniedziałki – piątku od godziny 8:00-10:30.

 

Interesanci przyjmowani są w dniach: poniedziałek – piątek od godziny 10:30 – 14:00;

 po uprzednimi uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem PSSE właściwym do załatwienia sprawy.

 

Numery telefoniczne poszczególnych komórek merytorycznych:

Sekretariat: 41 38 904 50 (51)

Higiena Szkolna: 41 38 904 57

Higiena Epidemiologii: 41 38 904 54

Nadzór Zapobiegawczy: 41 38 904 55

Higiena Żywności : 41 38 904 56

Higiena Żywności kierownik: 41 38 904 57

Higiena Komunalna: 41 38 904 61

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia : 41 38 904 61

Higiena Pracy : 41 38 904 65

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie