Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miechowie przy ul. Konopnickiej 6

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

https://bip.malopolska.pl/pssemiechow

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie