ARKUSZE OCENY OBIEKTÓW

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa małopolskiego w celu ujednolicenia i usprawnienia prowadzonych kontroli sanitarnych w całym  województwie opracowała arkusze oceny dedykowane dla wszystkich kategorii kontrolowanych obiektów . Są one dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w zakładce ARKUSZE OCENY OBIEKTU”:

http://wsse.krakow.pl/strona/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu

Arkusze te mogą stanowić dla przedsiębiorców doskonałe narzędzie do przeprowadzenia we własnym zakresie samooceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Zachęcamy do zapoznania się
z załączonym materiałem i wykorzystania go celem weryfikacji czy Państwa obiekt spełnia obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne. Dla ułatwienia w każdym obszarze nadzoru została umieszczona instrukcja wypełniania i posługiwania się arkuszami .

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie