Komunikat

Miechów, 21 października 2020 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję że w związku z lawinowym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
w tym ognisk epidemiologicznych na terenie powiatu miechowskiego, mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Miechowie.

Powyższy problem spowodowany jest również ograniczeniem obsady kadrowej Stacji – pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich.

Uprzejmie Państwa przepraszam za utrudnienia.

Z poważaniem

lek. med. Florian Kącki
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Decyzją podjętą na 95 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, ogłoszono następujące komunikaty:

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=104

 

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDNw sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043

Komunikat w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, że do odwołania:

 

Próbki kału do badania przyjmowane są w dniach : poniedziałki, wtorki , środy od godziny 8:00- 10:30.

Wyniki badania kału wydawane są w dniach: poniedziałki – piątku od godziny 8:00-10:30.

 

Interesanci przyjmowani są w dniach: poniedziałek – piątek od godziny 10:30 – 14:00;

 po uprzednimi uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem PSSE właściwym do załatwienia sprawy.

 

Numery telefoniczne poszczególnych komórek merytorycznych:

Sekretariat: 41 38 904 50 (51)

Higiena Szkolna: 41 38 904 57

Higiena Epidemiologii: 41 38 904 54

Nadzór Zapobiegawczy: 41 38 904 55

Higiena Żywności : 41 38 904 56

Higiena Żywności kierownik: 41 38 904 57

Higiena Komunalna: 41 38 904 61

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia : 41 38 904 61

Higiena Pracy : 41 38 904 65

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania próbek kału do badań.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie informuje, że w dniach od 3 do 14 sierpnia 2020 r., wstrzymanezostaje przyjmowanie próbek kału do badań.

Wznowienie przyjmowania kału do badań zgodnie z dotychczasowym harmonogramem nastąpi 17 sierpnia 2020 r.

KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZNE WAKACJE – PRZEPIS GIS”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny GIS przygotował kampanię społeczną pod hasłem: ,,BEZPIECZNE WAKACJE - PRZEPIS GIS" kierowaną do rodziny korzystającej z różnych form wypoczynku wakacyjnego.

 

Na stronie www.gis.gov.pli profilach GIS w mediach społecznościowych będą publikowane przydatne informacje i praktyczne porady, które pozwolą zdrowo cieszyć się latem!

Rozpoczęto od tematyki związanej z kleszczami, sukcesywnie będą dodawane kolejne materiały edukacyjne.

 

Również na stronie internetowej WSSE w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/bezpieczne-wakacje-przepis-gis-by-maly-kleszcz-nie-stal-sie-duzym-problemem/#more-7843 oraz FB WSSE w Krakowie są zamieszczone informację o kampanii i materiały edukacyjne.

 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE w Miechowie dołącza się do propagowania przepisu GIS na bezpieczne wakacje i Serdecznie Państwa zachęca do bezpiecznego korzystania z uroków letniego czasu wypoczynku i zaleca zabranie ze sobą podstawowego bagażu informacji jak się zabezpieczyć, by wrócić zdrowym z wakacji.

Ten bagaż nie jest ciężki i na pewno nie zginie, tym bardziej warto go mieć i dzielić się nim

w potrzebie.

 PSSE w Miechowie                                                                                                         

Mł. Asystent ds. OZ i PZ                                                                                                     

inż. Ewa Lewińska

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie